WARUNKI SPRZEDAŻY - AWIZACJA

Obowiązujące zasady awizacji odbioru węgla od VENECO Sp. z o.o. spółka komandytowa.

W celu usprawnienia procesu sprzedaży węgla przy odbiorze samochodowym przypominamy i prosimy o dokonywanie przedpłat na zaawizowany węgiel minimum na 2 dni przed uzgodnionym w procesie awizacji terminem odbioru węgla. Ewentualne odstępstwa od tej reguły mogą prowadzić do wydłużenia w zakresie załadunku samochodów, a w skrajnych przypadkach do braku możliwości odbioru węgla w terminie spowodowanym brakiem wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

1. Awizacja niepotwierdzona przez klienta (brak danych kierowcy oraz pojazdu).

Warunkiem ważności awizacji jest dostarczenie pocztą elektroniczną lub faxem danych kierowcy wraz z danymi samochodu minimum dzień wcześniej przed planowanym odbiorem węgla. Odbiory węgla bez wcześniejszej awizacji nie będą realizowane. Brak danych kierowcy i pojazdu w wymaganym terminie traktowany będzie jako odstąpienie klienta od awizacji.

2. Zgłoszenie przez klienta konieczności zmiany danych kierowców oraz pojazdów.

Klient po dostarczeniu danych kierowcy oraz pojazdu może w uzasadnionym przypadku wnioskować o zmianę tych danych w formie pisemnej (pismo, e-mail, fax). Decyzję o akceptacji zmian podejmuje Kierownik Sprzedaży lub osoba przez niego upoważniona.

3. Zgłoszenie przez klienta konieczności przesunięcia terminu awizacji odbioru węgla.

W uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek klienta (pismo, e-mail, fax) dopuszcza się możliwość korekty terminu awizacji. Decyzję o zmianie terminu zatwierdza Kierownik Sprzedaży lub osoba przez niego upoważniona.

kontakt

 

 

Veneco Sp. z o.o. spółka komandytowa
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 129
NIP: 627-261-39-49
Regon: 240676616

tel. (32) 78 78 144

tel.  535 805 477       SPRZEDAŻ WĘGLA  HURT

tel.  531 196 196       SPRZEDAŻ WĘGLA DETAL

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 12 - 9 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.