PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OFERT PRACY

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Veneco Sp. z o.o. sk z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Strzelców Bytomskich 129, 41 – 914 Bytom

- przez e-mail: biuro.veneco@gmail.com

- telefonicznie: 32 / 787-81-44

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
ocenićTwoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Przepis prawa (art. 221§ 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę –
w zakresie następujących danych: imię i nazwisko;imiona rodziców; data urodzenia;miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);wykształcenie;przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko;imiona rodziców; data urodzenia;miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);wykształcenie;przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych
W ramach rekrutacji przeprowadzamy następujące testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami

- listownie na adres: ul. Strzelców Bytomskich 129, 41 – 914 Bytom

- przez e-mail: biuro.veneco@gmail.com

- telefonicznie: 32 / 787-81-44

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, a także poprzez niniejszy link [link].

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

kontakt

 

 

Veneco Sp. z o.o. spółka komandytowa
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 129
NIP: 627-261-39-49
Regon: 240676616

tel. (32) 78 78 144

tel.  535 805 477       SPRZEDAŻ WĘGLA  HURT

tel.  531 196 196       SPRZEDAŻ WĘGLA DETAL

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 17 + 10 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.