Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: http://www.wegielwdobrejcenie.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:
Veneco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 129
NIP: 627-261-39-49
Regon: 240676616
KRS: 0000283506
www.wegielwdobrejcenie.pl
Konto bankowe ING Bank Śląski SA: 33 1050 1230 1000 0023 5396 0087
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie: http://www.wegielwdobrejcenie.pl w chwili składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów przedstawione na stronie http://www.wegielwdobrejcenie.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Wszystkie produkty przedstawione na stronie http://www.wegielwdobrejcenie.pl  są nowe oraz nieużywane, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć je bez wad.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
Wysłanie przez Kupującego zamówienia dokonanego za pomocą formularza zamówienia umieszczonego na stronie http://www.wegielwdobrejcenie.pl  stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Veneco Sp. z o.o. sk, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia i dokonaniu płatności lub, w przypadku dokonania zakupu w trybie płatności za pobraniem, po przyjęciu zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez Niego w zamówieniu.
Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do 5 dni roboczych.
Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny podobny towar lub zrezygnować z zamówionego towaru.
Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury VAT zgodnie z życzeniem Kupującego.

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

Za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki.
Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy nr: 33 1050 1230 1000 0023 5396 0087
E-przelew dokonany za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.
Płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego.
Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§ 6. TERMIN ZAPŁATY:

Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.


§ 7. DOSTAWA

Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.
Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§ 8. ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o praw konsumenta, Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktów.
Klient ponosi koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.
Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9. REKLAMACJE

Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).
Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach transakcji wraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym (pobierz formularz) na adres: Veneco Sp. z o.o. sk, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129.

§ 10. SPORY

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:

zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
http://www.wegielwdobrejcenie.pl, jest domeną która stanowi własność firmy Veneco Sp. z o.o. sk
Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)

kontakt

 

 

Veneco Sp. z o.o. spółka komandytowa
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 129
NIP: 627-261-39-49
Regon: 240676616

tel. (32) 78 78 144

tel.  535 805 477       SPRZEDAŻ WĘGLA  HURT

tel.  531 196 196       SPRZEDAŻ WĘGLA DETAL

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 14 - 3 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.